Tin tức - Hàng loạt quy hoạch được công bố ở Hà Nội

Quy hoạch được công bố lần này gồm Khu đô thị mới Đại Kim, Khu chức năng đô thị Trũng Kim (Quận Hoàng Mai) ,và Quy hoạch chung thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai).

 

Thông tin quy hoạch đáng chú ý

 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã công bố, bàn giao quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 một số ô đất thuộc Khu đô thị mới Đại Kim, Khu chức năng đô thị Trũng Kênh (quận Hoàng Mai) và Quy hoạch chung thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai).

 

Hàng loạt quy hoạc được công bố ở Hà Nội


Quy hoạch điều chỉnh 8 ô đất tại Khu đô thị mới Đại Kim có diện tích 89.253m2, điều chỉnh số nhân khẩu sinh sống giảm từ 5.000 người xuống 4.575 người, với mục tiêu phục vụ lợi ích dân sinh, tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị, giữ lại hiện trạng giếng làng cổ và hồ sinh thái hiện có. Diện tích nghiên cứu quy hoạch Khu chức năng đô thị Trũng Kênh được điều chỉnh tăng từ 196.000m2 lên 214.000m2, thực hiện kết hợp với chỉnh trang làng xóm cũ, tăng diện tích công trình công cộng, nhà trẻ, công trình tôn giáo và đất ở phát triển mới.

Đối với thị trấn Kim Bài, quy hoạch chung xác định là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện Thanh Oai; là đô thị loại V đảm nhận vai trò đầu mối hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, sản xuất của thành phố. Thị trấn Kim Bài có tổng diện tích tự nhiên 432ha, đất xây dựng đô thị năm 2020 từ 100ha đến 110ha, năm 2030 từ 130ha đến 140ha; dân số đến năm 2020 là 8.000 người, đến 2030 là 9.000 người.

 

Tin liên quan: