Tin tức - Khu công Hà Nội kiểm tra, xử lý 107 dự án chậm thực hiện

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3378/UBND-TNMT về việc tổ chức kiểm tra, xử lý đối với 107 dự án trên địa bàn TP chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo đó, TP ủy quyền cho Sở Tài chính thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư của 107 dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (kể cả các dự án khác phát hiện chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính khi kiểm tra, rà soát) và tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Sở Tài chính cùng Sở TN&MT, Cục Thuế TP kiểm tra, xử lý triệt để đối với trường hợp thuộc thẩm quyền, đề xuất xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo TP trước ngày 30/6.

Được biết, trước đó đoàn công tác liên ngành đã tiến hành rà soát 859 dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ tháng 1/2009 đến 31/12/2013 trên địa bàn thành phố, với diện tích gần 2.987ha.

Qua kiểm tra đã phát hiện 336 dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cần phải kiểm tra, thanh tra làm rõ. Đáng lưu ý, trong số 336 dự án trên, có 107 dự án chậm nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 2.343 tỷ đồng.

Tin liên quan: