Tin tức - Khu công nghiệp Hà Nội- Đài Tư được chuyển đổi thành khu đô thị

Được hình thành từ năm 1997 đến nay, đến nay khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư mới lấp đầy khoảng 36% diện tích. 

Mới đây Thủ tướng đã đồng ý chủ trương chuyển đổi chức năng của Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội - Đài Tư được chuyển đổi thành Khu đô thị tại quận Long Biên. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội được giao lập Đề án và trình duyệt theo quy định và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc điều chỉnh các quy hoạch. 

Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư được hình thành từ năm 1997. Theo UBND Hà Nội, thời điểm đó, dự án thuộc khu vực ngoại thành, song cùng với sự phát triển của đô thị, vị trí khu công nghiệp đến nay đã nằm trong khu trung tâm. 

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu công nghiệp này không thu hút được các doanh nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch và công nghệ cao. Hiện nay chỉ có 36,1% đất công nghiệp được lấp đầy.

"Như vậy, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch không khả thi, có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Do vậy việc di dời các cơ sở công nghiệp thuộc danh mục ngành nghề gây ô nhiễm và điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng của khu công nghiệp này là cần thiết",theo báo cáo của địa phương nhận định. 

Việc chuyển đổi được đánh giá là phù hợp với chủ trương di dời các khu công nghiệp ra ngoại thành, giảm mật độ đô thị hóa các quận trung tâm và di dân khu vực nội đô ra các quận mới phát triển. 

 

Tin liên quan: